Program „Mój Prąd” we Wrocławiu jest jednym z kilku rządowych programów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich celem jest promowanie odnawialnych źródeł energii. Rozpropagowanie wśród inwestorów ekologicznych urządzeń grzewczych takich jak np. pompy ciepła sprawi, że w powietrze w Polsce będzie czystsze, a zdrowie Polaków lepsze.

Program „Mój Prąd” ma zachęcić jak największą liczbę inwestorów do samodzielnego wytwarzania prądu. Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, które wytwarzają prąd elektryczny na własne potrzeby (w momencie składania wniosku muszą mieć oni przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWh), mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej dotyczącą wprowadzania do sieci elektrycznej wyprodukowanej we własnej mikroinstalacji energii i rozliczają się w systemie net-billing. Finansowana z tego programu inwestycja nie może być rozbudową istniejącej instalacji, ale jeśli chcesz założyć aż dwie instalacje, możesz ubiegać się o dwie osobne dopłaty.

Jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, albo nie masz czasu na załatwianie formalności związanych z uczestnictwem w programie, koniecznie zgłoś się do nas! Pracownicy naszej firmy mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie uzyskiwania dotacji z programów rządowych, dzięki czemu szybko pomogą Ci pozyskać dodatkowe fundusze potrzebne na zakup i montaż powietrznej pompy ciepła, która wspaniale uzupełni Twoją instalację fotowoltaiczną. Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła to sposób na zapewnienie sobie całkowitej samowystarczalności energetycznej. Pompa będzie bowiem wytwarzać dla Ciebie darmowe ciepło, a panele fotowoltaiczne pomogą zminimalizować opłaty za prąd.

Jakiej wysokości dofinansowanie do pomp ciepła można uzyskać w ramach programu Mój Prąd we Wrocławiu?

W ramach programu „Mój Prąd” możesz uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła we Wrocławiu wynoszące nawet 58 tys. zł. W przypadku pomp ciepła powietrze-powietrze dotacja wynosi do 4,4 tys. zł., pomp ciepła powietrze-woda bez podwyższonej efektywności do 12,6 tys. zł., pomp ciepła powietrze-woda o podwyższonej efektywności do 19,4 tys. zł. Program ten finansuje do 50% kosztów całej instalacji. Dotacja jest udzielana tylko na zakończone inwestycje. Pieniądze są wypłacane w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia.

Uczestnicy programu „Mój Prąd” mogą również ubiegać się o dotację na magazyn ciepła, jakim może być np. bufor ciepła zasilany pompą ciepła.